Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Valbara aktiviteter för slakt- och vilthantering

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av vilka aktiviteter som kan anges för livsmedelsverksamheter som riskklassas enligt slakt- och vilthanteringsmodellen.

Valbara aktiviteter för slakt- och vilthantering

I tabellen finner du aktivitetens namn, om det är en huvudaktivitet som genererar en verksamhetstyp för rapportering, vilken poäng den ger och om aktiviteten aktiverar möjlighet till val av produktgrupp.

En beskrivning av vad respektive aktivitet innebär och vägledning om när aktiviteten ska kryssas i vid riskklassning av verksamheten, finns här:

Beskrivning av aktiviteter för slakt- och vilthanteringsmodellen

Aktivitet

Huvudaktivitet

Poäng

Aktiverar produktgrupp

Slakt av nötkreatur och/eller hästdjur vid slakteri

Ja

11

Nej

Slakt av små idisslare (exklusive kalv) bl.a. get, får och lamm vid slakteri

Ja

10

Nej

Slakt av tamsvin vid slakteri

Ja

10

Nej

Slakt av strutsfåglar (ratiter) vid slakteri

Ja

8

Nej

Slakt av ren vid slakteri

Ja

8

Nej

Slakt av fjäderfä andra än strutsfåglar (ratiter) vid slakteri

Ja

8

Nej

Slakt av hardjur vid slakteri

Ja

8

Nej

Vilthantering storvilt

Ja

6

Nej

Vilthantering småvilt

Ja

6

Nej

Slakt av nötkreatur under 12 månaders ålder

Nej

1

Nej

Slakt av nötkreatur, får eller get över 12 månaders ålder

Nej

3

Nej

Slakt av slaktkyckling (broiler)

Nej

8

Nej

Slakt av kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss eller tamhöns andra än slaktkyckling

Nej

7

Nej

Slakt eller vilthantering av trikinbärande djur

Nej

3

Nej

Nödslakt av tama hov- och klövdjur utanför slakteri

Nej

1

Nej

Slakt på jordbruksanläggning av häst, svin eller nötkreatur andra än bison

Nej

1

Nej

Slakt av strutsfåglar och annat hägnat vilt samt bison på jordbruksanläggning eller ren på uppsamlingsplats

Nej

1

Nej

Slakt av strövren

Nej

1

Nej

Införsel från EES eller annan EU-medlemsstat (än Sverige) av nedlagt icke avhudat frilevande vilt till vilthanteringsanläggning

Nej

1

Nej

Användande av vatten som inte är av dricksvattenkvalitet (annat vatten)

Nej

2

Nej

Valbara aktiviteter för animaliska biprodukter (ABP)

Aktivitet

Huvudaktivitet

Poäng

Aktiverar produktgrupp

ABP sorteras bara i en kategori

Nej

1

Nej

ABP sorteras i mer än en kategori

Nej

10

Nej

ABP inom kategori 2 eller 3 tas om hand på flera olika sätt/för olika användnings-områden

Nej

10

Nej

Specificerat riskmaterial (SRM) hantering nöt, får eller get över 12 månader

Nej

10

Nej

Valbara aktiviteter för djurskydd

Aktivitet

Huvudaktivitet

Poäng

Aktiverar produktgrupp

Slakt på annat ställe än slakteri

Nej

1

Nej

Bedövning med bult

Nej

5

Nej

Bedövning med fri projektil

Nej

5

Nej

Elektrisk bedövning

Nej

5

Nej

Strömförande vattenbad

Nej

5

Nej

Gasbedövning

Nej

5

Nej

Slag mot huvudet

Nej

5

Nej

Uppstallning stora idisslare över natt

Nej

5

Nej

Uppstallning hästdjur över natt

Nej

5

Nej

Uppstallning av små idisslare över natt

Nej

5

Nej

Uppstallning av tamsvin över natt

Nej

5

Nej

Uppstallning av tama fjäderfä (ej struts) över natt

Nej

5

Nej

Uppstallning av hägnat vilt eller övernattning i slaktdjurshägn

Nej

5

Nej