EU-förordning 2015/1375

Fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött

Kort information om EU-förordning 2015/1375

Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött har ändrats flera gånger. För att skapa överskådlighet och att göra texten tydligare samlas förordningen och alla dess ändringar i en ny förordning (EU) 2015/1375 utan att några ändringar i sak görs. Samtidigt upphör (EG) nr 2075/2005 att gälla.

Lagstiftning