Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Personlig hygien - dricksvatten

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om personlig hygien enligt 2 b § punkt 7 SLVFS 2001:30.

Regler för personlig hygien för att skydda dricksvattnet

All personal som kommer i kontakt med dricksvatten bör bära ändamålsenliga och rena skyddskläder. Behovet av särskilda skyddskläder, inklusive fotbeklädnader, är särskilt uttalat för personer som växlar arbetsplats, till exempel mellan vattenverk och avloppsreningsverk.

Det är också viktigt att säkerställa att entreprenörer har bra rutiner för personlig hygien. Krav på skyddskläder kan variera i olika delar av verksamheten, till exempel i olika hygienzoner. Särskilda krav bör ställas vid rengöring av reservoarer på ledningsnätet. Personliga gångkläder och övriga tillhörigheter bör förvaras väl avskilda från skyddskläder och från dricksvatten under beredning.

Personer som har sjukdomar som kan riskera att kontaminera dricksvattnet ska så snart som möjligt rapportera detta till sin arbetsgivare. De sjukdomar som främst är aktuella i dricksvattensammanhang är sådana som ger diarréer och kräkningar, som vinterkräksjuka (norovirus) och liknande.

Observera att man kan vara smittbärare fast man inte har några symptom och att man är smittbärare ett par dagar efter att de akuta symptomen har klingat av. Därför bör man även meddela arbetsgivaren om någon i familjen är sjuk även om man inte har egna symptom. Under den period man är smittbärare bör man inte arbeta i direkt kontakt med dricksvatten.

Vid vissa arbeten sent i beredningen eller vid arbeten på distributionsanläggningen bör man vara uppmärksam på om man har infekterade sår på händerna och då använda handskar. Det kan till exempel vara vid byte av vattenmätare eller byte av packningar. Även om man använder handskar är det viktigt med en god handhygien.

Hela bilaga II kapitel VIII till förordning (EG) nr 852/2004 gäller för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten.