Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Personlig hygien - dricksvatten

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om personlig hygien enligt 8 § punkt 7 LIVSFS 2022:12.

Regler för personlig hygien för att skydda dricksvattnet

All personal som kommer i kontakt med dricksvatten bör bära ändamålsenliga och rena skyddskläder. Behovet av särskilda skyddskläder, inklusive fotbeklädnader, är särskilt uttalat för personer som växlar arbetsplats, till exempel mellan vattenverk och avloppsreningsverk.

Det är också viktigt att säkerställa att entreprenörer har bra rutiner för personlig hygien. Krav på skyddskläder kan variera i olika delar av verksamheten, till exempel i olika hygienzoner. Personliga gångkläder och övriga tillhörigheter bör förvaras väl avskilda från skyddskläder och från dricksvatten under beredning.

Personal som är eller varit magsjuka ska inte ha arbetsuppgifter som innebär direkt kontakt med dricksvatten. Man kan vara smittbärare även ett par dagar efter att alla symptom har försvunnit. Därför bör alltid arbetsgivaren meddelas om någon i familjen är sjuk även om man inte har egna symptom.

Personer med infekterade sår på händerna bör använda handskar vidarbete sent i beredningen eller vid arbeten på distributionsanläggningen. Till exempel vid byte av vattenmätare eller byte av packningar. Även om handskar används är det viktigt med god handhygien.