Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Surströmming - Princip 7 - Dokumentation

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av exempel på hur dokumentation kan se ut för fermenterad fisk, i det här fallet surströmming. Det går inte att kopiera exemplet för alla produkter i sortimentet. Varje produkt har sina unika frågeställningar.

Exempel dokumentation - burkning av surströmming

Kontroll av burkarnas täthet är kritisk för både redligheten och livsmedelssäkerheten. Även enstaka läckande burkar i detaljhandelsledet kan leda till att hela pallar av burkar reklameras. Läckande burkar innebär också att innehållet betraktas som osäkert och leder till att innehållet får kastas. 

Här följder ett exempel på ett dokument för falskontroll. För ytterligare information om falskontroll, se följande länk med förklaringar vad de olika mätpunkterna står för. Observera att gränsvärdena måste anpassas utifrån aktuella förhållanden.

Förklaring av terminologi vid falskontroll

Exempel falskontroll