Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Vattenförsörjning - dricksvatten

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om vattenförsörjning enligt 2 b § punkt 6 SLVFS 2001:30.

Regler för vattenanvändning

Det kan tyckas onödigt att tala om vattenförsörjning i ett vattenverk men det finns exempel på att dricksvattnet har kontaminerats genom att man använt råvatten för att bereda processkemikalier. Färdigberett dricksvatten eller annat vatten av tillräcklig kvalitet bör användas för att bereda processkemikalier, vid backspolning av filter och liknande. 

Bilaga II kapitel VII punkt 1 b-6 till förordning (EG) nr 852/2004 gäller inte för dricksvattenförsörjningen.