Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Importkontroll av ekologiska livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här hittar du de speciella regler som gäller för gränskontroll av ekologiska livsmedel.

Vilka regler gäller?

Importregler för ekologiska livsmedel finns i

  • Förordning (EU) 2018/848
  • Förordning (EU) 2021/2306
  • Förordning (EU) 2021/2307
  • Förordning (EU) 2021/2305
  • Förordning (EU) 2021/2325

Så här går det till

För att en sändning med ekologiska livsmedel från ett land utanför EU ska få importeras ska den åtföljas av ett ekologiskt kontrollintyg (så kallat COI-intyg). Detta intyg styrker att varan som importeras har producerats och kontrollerats på ett sätt som är likvärdigt med produktion och kontroll av ekologiska produkter inom EU. Kontrollintyget upprättas i webbsystemet TRACES.NT och ska signeras av producentens kontrollorgan eller kontrollmyndighet innan sändningen lämnar avsändarlandet.

För att importera varor måste den svenska importören vara anmäld till Livsmedelsverket och vara ansluten till ett kontrollorgan i Sverige. Det ska vara ett kontrollorgan till vilket Livsmedelsverket har delegerat kontroll, något av följande:

  • Kiwa Certification AB
  • Smak Certifiering AB
  • HS Certifiering AB
  • Intertek Certification AB
  • ControlCert Scandinavia AB

Ekologiska produkter - Tullverket

Import av ekologiska livsmedel - Livsmedelsverket

I de fall det behöver utredas vidare om en sändning får importeras som ekologiskt eller inte informerar Livsmedelsverket importörens kontrollorgan om detta.

I de fall en sändning med ekologiska livsmedel inte medföljs av ett kontrollintyg i TRACES.NT, eller om provtagning påvisar otillåtna substanser, fattar Livsmedelsverket ett avvisningsbeslut och informerar importörens kontrollorgan om detta. Om det framkommer att ett företag som inte är anslutet till ett svenskt kontrollorgan importerar ekologiska livsmedel, kontaktas företagets kontrollmyndighet.