Till huvudinnehåll

EU-beslut 2011/402

Nödåtgärder avseende bockhornsklöverfrön och vissa frön och bönor som importeras från Egypten

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.


Mer information