Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Kontroll av berikade livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Livsmedelsföretagen ansvarar för att följa de regler som finns om berikning av livsmedel. Kontrollen i sin tur ska se till att företagen följer lagstiftningen. Här kan du läsa om hur kontrollen kan utföras.

Risker med berikning

Alltför höga intag av vitaminer och mineralämnen kan leda till negativa hälsoeffekter för konsumenten. Därför är det viktigt att berikade livsmedel inte innehåller så stora mängder att det skulle kunna innebära en risk.

Å andra sidan kan alltför låga halter vitaminer och mineralämnen vilseleda konsumenten och inte innebära någon fördel.. Även av den anledningen är det viktigt att företagaren säkerställer att deras berikade produkter följer lagstiftningen.

Exempel på kontrollfrågor för berikade livsmedel

 

Kontroll av halter av vitaminer och mineralämnen som tillsätts

EU-kommissionen har tagit fram en vägledning för behöriga myndigheter om kontroll av näringsdeklarationer. Vägledningen handlar bland annat om hur väl halterna av de vitaminer och mineralämnen som tillsätts livsmedel enligt förordning (EG) nr 1925/2006 ska stämma med de halter som deklareras i näringsdeklarationen, se avsnitt 5 i EU-kommissionens vägledning. Den innehåller även riktlinjer för hur värdena i näringsdeklarationen ska avrundas, se tabell 4 i vägledningen. Vägledningen kan även användas av livsmedelsföretagare.

Se ”Vägledning för behöriga myndigheter, vid kontroll av överensstämmelse med EU:s lagstiftning av tillåtna avvikelser för näringsvärden som deklareras på etiketten” (på svenska)”. 

Vägledningar och information från EU-kommissionen - Näringsdeklaration