LIVSFS 2018:5

Livsmedelsverkets föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Mer information

Matvaneundersökningarna "Riksmaten Vuxna" 2010-11 och "Riksmaten Barn" 2003 visade att intaget av vitamin D i delar av befolkningen ligger på en för låg nivå i relation till rekommenderat intag som är 10 µg/dag i de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012). Intaget är så lågt att sannolikheten är hög för att delar av befolkningen har ett för lågt intag av vitamin D.

De nya föreskrifterna medför en utökning av den obligatoriska D-vitaminberikningen dels genom högre halter, dels genom att fler livsmedel omfattas.

Vad gäller 5 § i LIVSFS 2018:5 har Livsmedelsverkets avsikt hela tiden varit att smaksatta fermenterade produkter med undantag för ost och motsvarande vegetabiliska produkter skulle omfattas av bestämmelsen. Definitionen "Fermenterad mjölk" omfattar emellertid inte smaksatta mjölkprodukter och dessa omfattas således inte av bestämmelsen. Livsmedelsverket avser att ändra denna bestämmelse så att smaksatta fermenterade mjölkprodukter ska omfattas av kravet på berikning.

Vilka berörs?

Tillverkare av livsmedel som omfattas av de nya kraven på berikning. Särskilt berörs tillverkare av vegetabiliska och laktosfria alternativ till konsumtionsmjölk, fermenterad mjölk, vegetabiliska alternativ till fermenterad mjölk samt tillverkare av flytande margarin och matfettsblandningar, som idag inte omfattas av några krav på berikning.

Vad innebär de nya berikningsföreskrifterna?  

I korthet omfattar LIVSFS 2018:5 följande krav på vitamininnehåll:

 • Konsumtionsmjölk med en fetthalt på högst 3,0 viktsprocent fett ska innehålla:
  - lägst 0,95 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.

 • Vegetabiliska och laktosfria produkter som innehåller högst 3,0 viktprocent fett och som är avsedda att användas som alternativ till konsumtionsmjölk ska innehålla:
  - lägst 0,95 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.

  Smaksatta produkter eller produkter med tillsatta sockerarter eller sötningsmedel omfattas inte av kraven ovan.

 • Fermenterad mjölk som innehåller högst 3,0 viktprocent fett ska innehålla:
  - lägst 0,75 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.

  Kravet ska inte tillämpas på ost.

 • Vegetabiliska produkter som innehåller högst 3,0 viktprocent fett och som är avsedda att användas som alternativ till fermenterad mjölk ska innehålla:
  - lägst 0,75 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.

 • Margarin, matfettsblandningar och motsvarande flytande produkter och produkter med andra fetthalter ska per 100 gram innehålla:
  - lägst 19,5 och högst 21,0 mikrogram vitamin D, och lägst 900 och högst 1500 mikrogram vitamin A räknat som retinolekvivalenter, varav högst 400 mikrogram betakaroten.

Ovanstående krav gäller endast livsmedel som är avsedda att användas av slutkonsumenter eller storhushåll.

Ekologiska livsmedel som har producerats eller släppts ut på marknaden i ett annat EU-land eller EES-land måste uppfylla ovanstående berikningskrav för att få säljas i Sverige.

Vissa livsmedel är undantagna från ovanstående krav, se 7 och 8 § § LIVSFS 2018:5.

När börjar föreskrifterna gälla?

LIVSFS 2018:5 gäller från och med den 16 maj 2018. De äldre reglerna, SLVFS 1983:2, får fortsätta att tillämpas under en övergångperiod, till och med den 15 maj 2020, för att företagen ska hinna anpassa sig till de nya berikningskraven. Produkter som tillverkats före den 16 maj 2020 enligt kraven i SLVFS 1983:2 får släppas ut på marknaden till dess de är slutsålda.

Lagstiftning