Till huvudinnehåll

LIVSFS 2018:5

Livsmedelsverkets föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Mer information

Ändringarna i föreskrifterna medför en utökning av den obligatoriska D-vitaminberikningen genom att fler livsmedel omfattas.

Genom ändringar i 3 och 5 §§, som träder i kraft den 24 oktober 2019 (LIVSFS 2019:5), omfattar berikningskravet smaksatta fermenterade produkter med undantag för ost som genomgått en behandling som innebär att en kultur av mikroorganismer har uppstått eller tillförts, vilket har medfört en sänkning av pH-värdet. Även motsvarande smaksatta vegetabiliska produkter omfattas nu av berikningskravet.

Vilka berörs?

Tillverkare av vegetabiliska och laktosfria alternativ till konsumtionsmjölk, fermenterade mjölkprodukter, vegetabiliska alternativ till fermenterade mjölkprodukter.

Vad innebär berikningsföreskrifterna?  

I korthet medför föreskrifterna med de nya ändringarna följande krav:

 • Konsumtionsmjölk med en fetthalt på högst 3,0 viktsprocent fett ska innehålla:
  - lägst 0,95 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.

 • Vegetabiliska och laktosfria produkter som innehåller högst 3,0 viktprocent fett och som är avsedda att användas som alternativ till konsumtionsmjölk ska innehålla:
  - lägst 0,95 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.

  Smaksatta produkter eller produkter med tillsatta sockerarter eller sötningsmedel omfattas inte av kraven ovan.

 • Fermenterade mjölkprodukter som innehåller högst 3,0 viktprocent fett ska innehålla:
  - lägst 0,75 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.

  Kravet ska inte tillämpas på ost.

  Även smaksatta fermenterade mjölkprodukter omfattas.

 • Vegetabiliska produkter som innehåller högst 3,0 viktprocent fett och som är avsedda att användas som alternativ till fermenterade mjölkprodukter ska innehålla:
  - lägst 0,75 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.

  Även smaksatta vegetabiliska produkter omfattas.

 • Margarin, matfettsblandningar och motsvarande flytande produkter och produkter med andra fetthalter ska per 100 gram innehålla:
  - lägst 19,5 och högst 21,0 mikrogram vitamin D, och lägst 900 och högst 1500 mikrogram vitamin A räknat som retinolekvivalenter, varav högst 400 mikrogram betakaroten.

Ovanstående krav gäller endast livsmedel som är avsedda att användas av slutkonsumenter eller storhushåll.

Ekologiska livsmedel som har producerats eller släppts ut på marknaden i ett annat EU-land eller EES-land måste uppfylla ovanstående berikningskrav för att få säljas i Sverige.

Vissa livsmedel är undantagna från ovanstående krav, se 7 och 8 §§ LIVSFS 2018:5.

När börjar föreskrifterna gälla?

LIVSFS 2018:5 gäller från och med den 16 maj 2018. De äldre reglerna, SLVFS 1983:2, får fortsätta att tillämpas under en övergångsperiod, till och med den 15 maj 2020, för att företagen ska hinna anpassa sig till de nya berikningskraven. Produkter som tillverkats före den 16 maj 2020 enligt kraven i SLVFS 1983:2 får släppas ut på marknaden till dess de är slutsålda.

Ändringarna i 3 och 5 §§ (LIVSFS 2019:5) gäller från och med 24 oktober 2019. Produkter som tillverkats enligt äldre bestämmelser före den 24 oktober 2020 får släppas ut på marknaden till  dess de är slutsålda.


Mer information