Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

O - Övrigt

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här kan kontroll av andra krav i lagstiftningen som inte ryms inom övriga rapporteringspunkter rapporteras.

O01 - Andra krav i livsmedelslagstiftningen/övriga regler

Här kan kontroll av andra krav i lagstiftningen som inte ryms inom övriga rapporteringspunkter rapporteras.

Sidans taggar
Lagstiftning