Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

ABP flöde vid slakt av fjäderfä

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Här finner du ett generiskt flödesschema för slakt av fjäderfä. Det är en av de verksamhetstyper där den officiella veterinären ska utföra revision enligt förordning (EG) nr 854/2004. Använd gärna schemat vid kontroll av flödet av ABP genom en livsmedelsanläggning.

Ankomstavdelning

Processteg Animalisk biprodukt som hanteras i steget
Transport
 • Gödsel från djurtranporter
 • Gödsel från transportcontainrar
 • Djur som dött under transport
Stall
 • Djur som avlivas i ankomstavdelningen

Oren avdelning

Processteg Animalisk biprodukt som hanteras i steget
Avblodning
 • Blod
 • Blod från djur vilka otjänlighetsförklarats
 • Övrigt blod som inte är livsmedel
Skållning, fjäderplockning
 • Fjädrar
Hudavdragare
 • Huvud
 • Luftstrupe

Halvren (ren) avdelning

Processteg Animalisk biprodukt som hanteras i steget
Benkapare
 • Fötter
Buköppnare, urtagning
 • Bröstorgan
 • Bukorgan, könsorgan
 • Slaktkropp
Besiktning
 • Otjänligförklarade organ
 • Otjänligförklarade slaktkropp
In- och utvändig spolning av slaktkropp
 • Tvättvatten och blodrester
Halsavdragare och halstrimning
 • Halsar
 • Halsskinn
Rensning av godkända organ
 • Lever, muskelmage, hjärta, gallblåsa, gula hinnan, hjärtsäck

Samtliga steg i flödet

 • material som samlas upp från filter i golvbrunnar eller filter, max 6 mm, på annan plats i anläggningen
 • material i form av spill på golv under produktionen
 • material som samlas upp vid rengöring efter produktion
 • material från eventuella hygiensugar, där de är placerade i flödet
 • material för fortbildning och forskning i det steg i flödet där det avskiljs
 • material som av livsmedelsföretagaren klassas om från livsmedel till ABP i det steg i flödet där det klassas om (utgångspunkt)