Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Verksamhetstyper och tillhörande huvudaktiviteter (Bilaga 1) 2025

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2025 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2026.

Tabell 1. Verksamhetstyper för livsmedelsanläggningar som kräver godkännande

Verksamhetstyp

Aktivitet

Endast SLV

Allmänna verksamhetsanläggningar (kyl- och fryshus, ompaketering och ompaketering av förpackningar, grossistmarknader, kylfartyg)

Grossistmarknad

 

Infrysning av animalier från annan tillverkare

 

Lagring vid fristående fryshus

 

Lagring vid fristående kylhus

 

Omförpackning av kött, fisk, ost m.m.

 

Behandlade magar, blåsor och tarmar

Behandlade magsäckar, urinblåsor och tarmar

 

Fiskeriprodukter

Beredning och bearbetning av fiskeriprodukter på fartyg

 

Fiskauktion

 

Rensning och infrysning på fartyg

 

Tillverkning av icke ätfärdiga sammansatta fiskeriprodukter

 

Tillverkning av obearbetade fiskeriprodukter

 

Tillverkning av värmebehandlade fiskeriprodukter

 

Tillverkning av ätfärdiga icke värmebehandlade fiskeriprodukter

 

Gelatin

Produktion av gelatin

 

Uppsamling av råvara för produktion av gelatin

x

Grodlår och sniglar

Grodlår/sniglar

 

Högförädlade produkter

Tillverkning högförädlade produkter

 

Kollagen

Uppsamling av råvara för produktion av kollagen

x

Utvinning av kollagen

 

Köttprodukter

Blodprodukter

 

Tillverkning av bearbetade köttprodukter

 

Tillverkning av köttextrakt och varje form av mjölprodukt från kött

 

Tillverkning av maskinurbenat kött

 

Tillverkning av obearbetade sammansatta produkter

 

Levande musslor

Leverans av musslor

 

Mellanhand för hantering av tvåskaliga blötdjur

 

Rening av musslor

 

Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Tillverkning av köttberedningar

 

Tillverkning av malet kött

 

Råmjölk, obehandlad mjölk, råmjölksbaserade produkter och mjölkprodukter

Lagring av obehandlad, oförpackad mjölk

 

Tillverkning av flytande mjölkprodukter

 

Tillverkning av mjölkbaserade pulverprodukter

 

Tillverkning av opastöriserade mjölkprodukter

 

Tillverkning av övriga livsmedel av mjölkråvara

 

Utsmält djurfett och fettgrevar

Produktion av utsmält djurfett och fettgrevar

 

Uppsamling av råvara för produktion av utsmält djurfett och fettgrevar

x

Ägg och äggprodukter

Förpackning av ägg

 

Tillverkning av flytande äggprodukter

 

Tillverkning av övriga äggprodukter

 

Kött av frilevande vilt

Styckning av kött från frilevande vilt

 

Kött av hägnat vilt

Styckning av kött från hägnat vilt och ren

 

Kött från fjäderfä och hardjur

Styckning av kött från fjäderfä och hardjur

 

Kött från tama hov- och klövdjur

Styckning av kött från tama hov- och klövdjur

 

Tabell 2. Verksamhetstyper för registrerade livsmedelsanläggningar, tidigare led

Verksamhetstyp

Aktivitet

Endast SLV

Anläggningar som producerar material som kommer i kontakt med livsmedel

Import av kontaktmaterial för vidare tillhandahållande

 

Tillverkning av kontaktmaterial

 

Annan livsmedelsframställning

Förpackning av vegetabilier och honung

 

Slakt av fjäderfä och hardjur

 

Tillverkning av kalla rätter

 

Tillverkning av tillsatser m.m.

 

Tillverkning av värmebehandlade färskvaror eller konserver

 

Tillverkning av övriga livsmedel med låg hygienisk risk

 

Utvinning av råvara från insekter

 

Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker

Tillverkning/förpackning av grönsaks-, bär- och fruktprodukter med låg hygienisk risk

 

Tillverkning/förpackning av hygieniskt känsliga grönsaks-, bär- och fruktprodukter

 

Framställning av drycker

Tillverkning/förpackning av drycker utom vin, sprit, mjölkbaserade drycker, frukt- och grönsaksbaserade drycker

 

Tillverkning/förpackning av spritdrycker

x

Tillverkning/förpackning av vin av druva

x

Partihandel

Grossistverksamhet

 

Tillverkning av bageri- och mjölprodukter

Tillverkning av bageri- och stärkelseprodukter

 

Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse

Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse

 

Tillverkning/förpackning av snus/tuggtobak

Beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak

 

Transport och lagring

Lagring

 

Transport

 

Utvinning av vegetabiliska oljor och fetter

Utvinning av vegetabiliska oljor och fetter

 

 

Tabell 3. Verksamhetstyper registrerade livsmedelsanläggningar, sista led

Verksamhetstyp

Aktivitet

Anläggningar som producerar material som kommer i kontakt med livsmedel

Import av kontaktmaterial

Tillverkning av kontaktmaterial

Detaljhandel

Försäljning av livsmedel

Partihandel

Grossistverksamhet

Restaurang-, catering- och barverksamhet

Servering av livsmedel

Tillhandahållande av offentliga måltider

Transport och lagring

Lagerhållning av livsmedel

Transport av livsmedel

Tabell 4. Verksamhetstyper för huvudkontor

Verksamhetstyp

Aktivitet

Endast SLV

Anläggningar som producerar material som kommer i kontakt med livsmedel

Import av kontaktmaterial

 

Övrigt

Catering på flyg

x

Catering på tåg

x

Inköp

 

Styrning av distribution

 

Styrning av livsmedelshantering

 

Styrning/upphandling av tillverkning

 

Systembolaget

x

Utformning av märkning för konsumentförpackningar

 

Utformning av övrig livsmedelsinformation

 

 

Tabell 5. Verksamhetstyper för dricksvattenanläggningar

Verksamhetstyp

Aktivitet

Distributionsnät

Skötsel av distributionsnät

Huvudkontor dricksvatten

Huvudkontorsverksamhet

Vattenverk

Produktion av dricksvatten från grundvatten

Produktion av dricksvatten från ytvatten

Produktion av dricksvatten från ytvattenpåverkat grundvatten

Tabell 6. Verksamhetstyper för kontaktmaterialverksamheter

Verksamhetstyp

Aktivitet

Anläggningar som producerar material som kommer i kontakt med livsmedel

Import av kontaktmaterial

Tillverkning av kontaktmaterial

Återvinning av plast för kontaktmaterial med novel technology

Återvinning av plast för kontaktmaterial med suitable technology

Partihandel

Saluföring av livsmedel

Tabell 7. Verksamhetstyper för slakt-och vilthanteringsanläggningar

Verksamhetstyp

Aktivitet

Endast SLV

Kött från tama hov- och klövdjur

Slakt av nötkreatur och/eller hästdjur vid slakteri

x

Slakt av små idisslare (exklusive kalv) bl.a. get, får och lamm vid slakteri

x

Slakt av tamsvin vid slakteri

x

Kött av hägnat vilt

Slakt av strutsfåglar (ratiter) vid slakteri

x

Slakt av ren vid slakteri

x

Kött från fjäderfä och hardjur

Slakt av fjäderfä andra än strutsfåglar (ratiter) vid slakteri

x

Slakt av hardjur vid slakteri

x

Kött av frilevande vilt

Vilthantering storvilt

x

Vilthantering småvilt

x