Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Sektionen - Risk

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om hur du fyller i sektionen - Risk. I sektionen anger du information om hur allvarig risken är, vad den har påverkan på och om någon hittills drabbats av risken.

Beskrivning av risken

Sektionen risk

I sektionen Risk finns sex textfält.

 • Allvarlig risk (Serious risk)
  Ange om det är en allvarlig risk eller inte, eller om risken inte är bestämd. Om risken anges som allvarlig måste meddelandet klassas som varningsmeddelande (alert).
   
 • Inverkan på (Impact on)
  Ange om risken har påverkan på människors hälsa.

 • Motivering för allvarlig risk (Motivate serious risk)
  Förklara varför risken bedöms som allvarlig. En motivering ska alltid ges om man uppger allvarlig risk, en odeklarerad allergen är ett sådant exempel. Om risken inte är allvarlig lämnas denna ruta tom. 

 • Antal personer som är drabbade (Number of persons affected)
  Om det handlar om matförgiftningsärende anges antalet som blivit drabbade. Om denna ruta används ska du fylla i nästa ruta gällande sjukdom/symptom.

 • Beskriv sjukdom/symptom (Type of illness/symptoms)

 • Fara som är observerad (Hazards observed)
  Om faran inte finns registrerad i ”biblioteket” över faror i blocket provtagning under sektionen produkt anger du den här istället med fritext.