Skriv ut
Jämför versioner

Sektionen - Risk

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här hittar du information om hur du fyller i sektionen - Risk. I sektionen anger du information om hur allvarig risken är, vad den har påverkan på och om någon hittills drabbats av risken.

Beskrivning av risken

I sektionen Risk finns sex textfält.

 • Allvarlig risk (Serious risk)
  Ange om det är en allvarlig risk eller inte, eller om risken inte är bestämd. Om risken anges som allvarlig måste meddelandet klassas som varningsmeddelande (alert).
   
 • Inverkan på (Impact on)
  Ange om risken har påverkan på människors hälsa.

 • Motivering för allvarlig risk (Motivate serious risk)
  Förklara varför risken bedöms som allvarlig. En motivering ska alltid ges om man uppger allvarlig risk, en odeklarerad allergen är ett sådant exempel. Om risken inte är allvarlig lämnas denna ruta tom. 

 • Antal personer som är drabbade (Number of persons affected)
  Om det handlar om matförgiftningsärende anges antalet som blivit drabbade. Om denna ruta används ska du fylla i nästa ruta gällande sjukdom/symptom.

 • Beskriv sjukdom/symptom (Type of illness/symptoms)

 • Fara som är observerad (Hazards observed)
  Om faran inte finns registrerad i ”biblioteket” över faror i blocket provtagning under sektionen produkt anger du den här istället med fritext.  
Sidans taggar
Lagstiftning