Till huvudinnehåll

EG-förordning 1536/92

Gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.


Mer information