Till huvudinnehåll

EU-förordning 828/2014

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014 om krav på tillhandahållande av information till konsumenterna om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

Vad innehåller förordningen?

I bilagan till förordningen anges kraven för märkning med uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel, det vill säga, "glutenfri" och "mycket låg glutenhalt".

I förordningen anges uppgifter som får åtfölja uppgifterna om frånvaro och reducerad förekomst av gluten och kraven för dessa. Förordningen fastställer också förbud för användning av uppgifter om frånvaro eller avsaknad av gluten i modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Vem berörs av förordningen?

Tillverkare av livsmedel märkta "glutenfri" eller "mycket låg glutenhalt".

När trädde förordningen i kraft?

20 augusti 2014.

När ska förordningen börja tillämpas?

20 juli 2016.

Bakgrund

Från och med den 20 juli 2016 ska förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och kompletta kostersättningar för viktkontroll tillämpas. I och med detta upphör gällande regler för sär-när, inklusive förordning (EG) nr 41/2009 om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans, att gälla. Kraven för uppgifterna "glutenfri" och "mycket låg glutenhalt" antas istället under förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna genom aktuell genomförandeförordning (genomförandeförordning (EU) nr 828/2014). Syftet med denna ändring är bland annat att samla alla märkningsbestämmelser gällande allergener inom ett och samma regelverk.