Till huvudinnehåll

EU-förordning 2015/1474

Användning av återvunnet varmvatten för att avlägsna mikrobiologisk ytkontaminering från slaktkroppar

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.