Till huvudinnehåll

LIVSFS 2020:6

Föreskrifter om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Grundförfattningen

Mer information

För modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner gäller dock de upphävda föreskrifterna till och med den 21 februari 2021.