Till huvudinnehåll

LIVSFS 2020:6

Föreskrifter om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Författningen med senaste ändringarna införda

Grundförfattningen

Mer information

För modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner gäller dock de upphävda föreskrifterna till och med den 21 februari 2022.


Mer information