Till huvudinnehåll
Hittade 14 träffar som innehåller orden med taggen Källvatten
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1935/2004

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 852/2004

Livsmedelshygien

EU-förordning 10/2011

Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EU-förordning 115/2010

Fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten

EU-förordning 1169/2011

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

EU-förordning 2022/1616

Om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008

Källvatten
Här hittar du information om kontroll av källvatten. Du får veta hur källvatten definieras, vilken behandling som är tillåten, mikrobiologiska och kemiska kvalitetskrav samt vad som gäller för hur källvatten ska märkas.
LIVSFS 2003:45

Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten

LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation

LIVSFS 2022:12

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Naturligt mineralvatten och källvatten
Här hittar du information om lagstiftningen som rör naturligt mineralvatten och källvatten och skillnaderna mellan dessa produkter.
SFS 2006:804

Livsmedelslagen

SFS 2006:813

Livsmedelsförordningen