Till huvudinnehåll
Hittade 5 träffar som innehåller orden med taggen Epizooti
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EU-förordning 2016/429 2021-10-04

Om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)

EU-förordning 2020/692 2024-02-05

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung

SFS 2006:806 2023-06-08

Lagen om provtagning på djur, m.m.

SFS 2006:815 2023-06-08

Förordningen om provtagning på djur, med mera