Till huvudinnehåll
Hittade 7 träffar som innehåller orden med taggen Dioxiner/PCB
Filtrera på typ
Dioxiner och PCB - provtagning 2023-04-25
På den här sidan hittar du fakta om dioxiner och PCB samt de regler som styr provtagning och analys av livsmedel.
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EU-förordning 2017/644 2019-09-04

Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke- dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EU) nr 589/2014

LIVSFS 2005:21 2022-12-08

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2014:22 2024-05-20

Vissa fiskarter från Östersjön

Provtagning för kontroll av kemiska och radioaktiva faror 2023-12-17
Kemiska och radioaktiva ämnen kan förekomma i livsmedel av olika anledningar. Vissa ämnen är miljöföroreningar och kommer in i livsmedelskedjan för att de finns i luft, vatten, jord eller foder. Andra ämnen kan vara rester av produktionsprocessen, som växtskyddsmedel och läkemedelsrester.
SFS 2011:1494 2023-06-08

Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet