Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Checklista

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här kan du pricka av moment allteftersom du har utfört dem.

Myndigheternas logotyper som står bakom handboken

Checklista - utredning av livsmedelburen smitta

Beroende på vilken typ av matförgiftning det rör sig om och vilken myndighet som utreder är vissa av nedanstående aktiviteter inte aktuella. Aktiviteternas inbördes ordning kan variera.

*Speciellt vid matförgiftningar där många personer är sjuka

Aktivitet

Flik eller rubrik i handboken

Intervjua de sjuka

Intervjufrågor vid matförgiftning

Bedöm om smittan är livsmedelsburen

Bedöm om smittan är livsmedel- eller dricksvattenburen

Besluta om en utredning ska starta

Starta en utredning

Formulera en falldefinition

Skriv en falldefinition

Informera smittskyddsenheten alternativt kommunala kontrollmyndigheten

Samråd mellan kontrollmyndigheten och smittskyddsenheten

Besluta om personer ska provtas

Skicka personer på provtagning

Besluta om livsmedelspersonal ska provtas

Bedöm om personal som hanterar livsmedel ska lämna prov

Gör antaganden om smittämne, smittkälla och smittväg

Gör antaganden om smittämne

Gör antaganden om smittkälla och smittväg

Formulera hypoteser

Ta fram hypotes om smittämne och smittväg

Upprätta effektiv dokumentation*
 exempelvis en händelsedagbok, Linelist tool, epidemikurva.

Verktyg för att bearbeta data

Besluta om utökad epidemiologisk undersökning ska göras*

Gör antaganden om smittkälla och smittväg

Utvidgad utredning

Besluta om samverkan (t.ex. Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten)

Kontakta andra berörda myndigheter

Inspektera

Inspektera och ta prov på livsmedel

Frågor i samband med inspektion

Provta livsmedel

Inspektera och ta prov på livsmedel

Vidta åtgärder för att undanröja smittkällan

Undanröj smittkällan

Bedöm om pressinformation ska förberedas

Kommunicera med media

Pressmeddelande och intervju i media

Bedöm om Rasff ska upprättas

Rapportera

Rapportera Salmonella till Livsmedelsverket

Rapportera

Sammanfatta utredningen

Dra slutsatser och avsluta utredningen

Rapportera utredningen till Livsmedelsverket

Rapportera