Skriv ut
Jämför versioner

Särskilda ingredienser och processhjälpmedel

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Inom EU används uttrycket "Food improvement agents" som ett samlingsnamn för tillsatser, aromer och enzymer. Gemensamt för dessa ämnen är nämligen att de används för att förbättra livsmedel på ett eller annat sätt.

Tillsatser, aromer och enzymer ska genomgå en säkerhetsbedömning innan de blir tillåtna att använda i livsmedel.

Bedömningen går till på samma sätt för alla grupperna enligt det förfarande som beskrivs i förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.

Inom det här området arbetar EU-kommissionen bland annat med att ta fram och uppdatera förteckningar, så kallade gemenskaphetsförteckningar, över godkända livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och aromer.

Tillsatser

Reglerna för vilka tillsatser som får ingå i specifika livsmedel och under vilka förutsättningar är detaljerade. Hur tillsatser ska märkas finns det också lagstiftning om. Både när tillsatser säljs som sådana och när de ingår som ingredienser i livsmedel.

Tillsatser

Märkning av tillsatser när de säljs som sådana

Hur tillsatser ska anges i ingrediensförteckningen

Aromer och rökaromer

Det finns lagstiftning som reglerar vilka aromer och rökaromer som får användas för att ge smak till livsmedel. Hur aromer ska märkas finns det också regler som styr. Både när aromer säljs som sådana och när de ingår som ingredienser i livsmedel.

Aromer

Rökaromer

Aromer och rökaromer i ingrediensförteckningen

Enzymer

EU-kommissionen arbetar just nu med att ta fram en förteckning över enzymer som får användas i livsmedel. Fram till dess att förteckningen är klar får enzymer användas under förutsättning att livsmedlen är säkra, dessutom finns nationell lagstiftning att ta hänsyn till. Det finns även vissa regler om hur enzymer ska märkas. Både när enzymer säljs som sådana och när de ingår som ingredienser i andra livsmedel.

Enzymer

Enzymer i ingrediensförteckningen

Processhjälpmedel

I de flesta fall finns ingen detaljerad lagstiftning som reglerar processhjälpmedel. Definitionen för ett processhjälpmedel finns i tillsatsbestämmelserna.

Hur avgör man om ett ämne är en tillsats eller ett processhjälpmedel?