Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Förundersökning och rättegång

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan finner du Livsmedelsverkets information om och råd inför förundersökning och rättegång.

Vad innebär förundersökning

Om åklagaren väljer att gå vidare med det anmälda brottet inleds förundersökning enligt rättegångsbalken. Då hålls förhör med berörda personer, i första hand den anmälde eller andra som eventuellt kan misstänkas för brott och med vittnen och andra upplysningspersoner.

Det innebär att personer vid den anmälande myndigheten kan tillfrågas om upplysningar och bedömningar under förundersökningen. Förundersökningen leder fram till ett beslut som kan vara att ärendet avskrivs, att strafföreläggande utfärdas eller att åtal väcks vid tingsrätten.

Förundersökningssekretess

En åtalsanmälan kan vara föremål för förundersökningssekretess. Det innebär att uppgifter som finns i förundersökningen, till exempel i åtalsanmälan, inte får lämnas ut till allmänheten, om det kan antas att syftet med förundersökningen skulle motverkas då. Sekretessen gäller såväl hos åklagare och polis som hos den anmälande myndigheten.

Att vittna vid en rättegång

Till förhandlingen vid tingsrätten kan någon person från kontrollmyndigheten kallas att vittna i målet. Vittnesmål inför domstol sker under ed, vilket innebär att vittnet riskerar att göra sig skyldig till mened om han eller hon medvetet säger något osant eller låter bli att berätta något.

Före ett vittnesmål vid domstol är det angeläget att vittnet, till exempel livsmedelsinspektören, förbereder sig genom att läsa in sig på ärendet för att friska upp minnet. Det är också lämpligt att inhämta upplysningar eller råd från en jurist, till exempel om formalia kring rättegången och om vad man bör tänka på inför och under ett vittnesförhör. Sådana upplysningar kan man lämpligen be att få av en kommunjurist, av en jurist på Sveriges kommuner och regioner eller av en jurist på Livsmedelsverket. På Domstolsverkets webbplats finns mer information om hur en rättegång går till.

Domstolsverket

Du som inspektör bör se till att få en kopia av stämningsansökan före rättegången. I den anges vad åtalet gäller. Det kan också vara bra att ta kontakt med åklagaren för att få närmare klarhet i vilka frågor åklagaren anser vara särskilt viktiga att få belysta vid rättegången. Dessutom bör du ta med akten till domstolen. Men du bör vara noga med att inte läsa innantill i akten utan rättens medgivande. Vittnen får också ta med stolpanteckningar till stöd för minnet, men inte skriva ner och sedan läsa upp färdiga berättelser.