Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Import, export samt handel inom EU

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här hittar du information om den offentliga kontrollens roll i den globala handeln med livsmedel.

Import av livsmedel och köksredskap

När företag importerar livsmedel från ett land utanför EU har den offentliga kontrollen en viktig roll vid gränskontrollen. På sidorna om import får du information om vad kontrollen av livsmedel innebär, vilka varor som berörs och om olika myndigheters kontrollansvar.

Import av livsmedel och köksredskap till EU 

Export av livsmedel

När det gäller företag som exporterar livsmedel till ett land utanför EU bedriver exportgruppen vid Livsmedelsverket ett arbete både med att öppna nya exportmarknader till länder utanför EU och att underhålla dessa så att exporten kan fortsätta. På sidorna om export finner du information om vilken roll den övriga kontrollpersonalen har i detta arbete.

Export av livsmedel

Handel inom EU

Inom EU rör sig livsmedel fritt över gränserna med vissa undantag. I samband med handel inom EU använder vi oss av begreppen införsel och utförsel, inte import och export. Leverans av livsmedel från ett annat EU-land till Sverige kallas för införsel. Leverans av livsmedel från Sverige till ett annat EU-land kallas för utförsel.

Handel inom EU