Till huvudinnehåll
Hittade 14 träffar som innehåller orden med taggen Export
Filtrera på typ
Allmänt om exportintyg 2023-04-03
Ta del del av vad du som inspektör behöver tänka på för att utfärda exportintyg och vad som gäller vid användning av officiell stämpel.
Anvisning för exportkontroll 2024-04-23
Här hittar du länk till och information om anvisningen för exportkontroll.
Checklista utfärda exportintyg 2022-04-26
Nedan hittar du som inspektör en checklista för att utfärda exportintyg.
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 852/2004 2023-10-03

Livsmedelshygien

EU-förordning 2019/1715 2022-11-23

Om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen)

EU-förordning 2019/2128 2019-12-17

Om fastställande av förlagan till officiellt intyg och av bestämmelser för utfärdande av officiella intyg för varor som levereras till fartyg som lämnar unionen och är avsedda som förbrukningsvaror eller att konsumeras av besättning och passagerare, eller som levereras till Natos eller Förenta staternas militära baser

Export av livsmedel 2024-01-10
Nedan hittar du information om export, offentlig kontroll vid export av livsmedel och den lagstiftning som berör exporten. Du får också veta vilka uppgifter och ansvar kommunerna och Livsmedelsverket har när det gäller den offentliga kontrollen vid export.
Fördjupning om lagstiftningen 2022-04-26
På denna sida får du veta vilka regler som är särskilt viktiga för företag att följa vid export och när det gäller kontroll av livsmedel vid export.
Import, export samt handel inom EU 2022-04-28
Här hittar du information om den offentliga kontrollens roll i den globala handeln med livsmedel.
LIVSFS 2010:10 2023-11-13

Avgift för exportgodkännande

M - Handel inom EU, import och export 2023-12-12
Det här lagstiftningsområdet omfattar handel inom EU samt import från och export till tredje land.
SFS 2011:1060 2021-03-22

Förordning om kontroll vid export av livsmedel

Särskild kontroll vid särskilda bestämmelser från importland 2024-01-30
Här hittar du mer information om särskild kontroll vid en anläggning som exporterar eller som vill godkännas för export av livsmedel till ett land utanför EU som ställt krav på särskild kontroll från svenska myndigheter med anledning av deras importbestämmelser.