Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Särskilda bestämmelser om vissa livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

För vissa livsmedel eller grupper av livsmedel finns det särskilda bestämmelser. Det kan till exempel handla om hur ett livsmedel ska vara sammansatt näringsmässigt eller att det finns särskilda märkningskrav.

Handelsnormer och varustandarder

För några livsmedel finns särskilda bestämmelser i så kallade handelsnormer och varustandarder. Syftet med EU:s handelsnormer är att harmonisera reglerna för vissa livsmedel eller grupper av livsmedel. Exempel på livsmedel som regleras särskilt genom EU:s handelsnormer är mjölk, margarin och matfettsblandningar, olivolja, fjäderfäkött, vin, fiskeri- och vattenbruksprodukter. 

Varustandarder innehåller tekniska beskrivningar av produktionen av vissa livsmedel. De är framtagna för att produktionen ska vara lika i hela unionen. Exempel på livsmedel som regleras särskilt genom varustandarder är juice och nektar, sylt, marmelad och gelé samt kakao och chokladvaror.

Länkarna leder till sidorna om lagstiftningsområde E och F. Lagstiftningsområden synliggör den mycket omfattande lagstiftning som finns inom livsmedelsområdet. Områdena kategoriserar och systematiserar rättsakterna och ska användas för rapportering och uppföljning av kontrollen.

Handelsnormer

Varustandarder

Kosttillskott

Det finns särskilda bestämmelser för kosttillskott i Livsmedelsverkets föreskrifter. Reglerna baseras på ett EU-direktiv.

Kosttillskott

Livsmedel för särskilda grupper (FSG)

Hit hör livsmedelsgrupper som bland annat tillgodoser hela eller delar av näringsbehovet hos vissa väl definierade känsliga konsumentgrupper. FSG regleras genom ett antal EU-förordningar

Livsmedel för särskilda grupper (FSG)

Nya livsmedel

Nya livsmedel - Novel foods (på engelska) - är livsmedel eller livsmedelsingredienser som inte har funnits på marknaden inom EU i någon större utsträckning före den 15 maj 1997. Sådana livsmedel ska godkännas enligt EU:s lagstiftning innan de får börja säljas.

Nya livsmedel

Ekologiska livsmedel

Det finns särskild EU-lagstiftning som reglerar hur produktion av ekologiska livsmedel ska gå till och hur sådana livsmedel ska märkas.

Ekologisk mat

Kontroll av ekologiska livsmedel

Genetiskt modifierade livsmedel

Livsmedel som består av, innehåller eller framställts från genetiskt modifierade organismer (GMO) regleras genom en EU-förordning.

Genmodifierad mat