Skriv ut
Jämför versioner

Särskilda bestämmelser om vissa livsmedel

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

För vissa livsmedel eller grupper av livsmedel finns det särskilda bestämmelser. Det kan till exempel handla om hur ett livsmedel ska vara sammansatt näringsmässigt eller att det finns särskilda märkningskrav.

Handelsnormer och varustandarder

För några livsmedel finns särskilda bestämmelser i så kallade handelsnormer och varustandarder. Syftet med EU:s handelsnormer är att harmonisera reglerna för vissa livsmedel eller grupper av livsmedel. Exempel på livsmedel som regleras särskilt genom EU:s handelsnormer är mjölk, margarin och matfettsblandningar, olivolja, fjäderfäkött, vin, fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Handelsnormer

Varustandarder innehåller tekniska beskrivningar av produktionen av vissa livsmedel. De är framtagna för att produktionen ska vara lika i hela unionen. Exempel på livsmedel som regleras särskilt genom varustandarder är juice och nektar, sylt, marmelad och gelé samt kakao och chokladvaror.

Varustandarder

 

Kosttillskott

Det finns särskilda bestämmelser för kosttillskott i Livsmedelsverkets föreskrifter. Reglerna baseras på ett EU-direktiv.

Kosttillskott

Livsmedel för särskilda grupper (FSG)

Hit hör livsmedelsgrupper som bland annat tillgodoser hela eller delar av näringsbehovet hos vissa väl definierade känsliga konsumentgrupper. FSG regleras genom ett antal EU-förordningar

Livsmedel för särskilda grupper (FSG)

Nya livsmedel

Nya livsmedel - Novel foods (på engelska) - är livsmedel eller livsmedelsingredienser som inte har funnits på marknaden inom EU i någon större utsträckning före den 15 maj 1997. Sådana livsmedel ska godkännas enligt EU:s lagstiftning innan de får börja säljas.

Nya livsmedel

Ekologiska livsmedel

Det finns särskild EU-lagstiftning som reglerar hur produktion av ekologiska livsmedel ska gå till och hur sådana livsmedel ska märkas.

Ekologisk mat

Kontroll av ekologiska livsmedel

Genetiskt modifierade livsmedel

Livsmedel som består av, innehåller eller framställst från genetiskt modifierade organismer (GMO) regleras genom en EU-förordning.

Genmodifierad mat

 

 

 

 

Lagstiftning