EU-förordning 2018/848

Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

Ändringar med mera

Mer information om förordningen

En ny förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter har beslutats. Förordningen börjar tillämpas den 1 januari 2021 och den kommer då att ersätta nuvarande förordning 834/2007. Arbete med tillämpningsförordningar har påbörjats och dessa kommer att träda i kraft samtidigt.

Samlingssidor
Lagstiftning