Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Checklista för GMO-kontroll

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Checklistan kan användas som hjälp för att bedöma företag med livsmedel som kan bestå av, innehålla eller har framställts av GMO.

Bedömningsgrunder av företag med livsmedel som kan bestå av, innehålla eller har framställts av GMO.

Kontrollpunkt

Ja/Nej

Om ja, ange aktuell produkt/tillverkare/
tillverkningsland eller skriv övriga kommentarer

Har ni råvaror/produkter som innehåller majs?

   

Har ni råvaror/produkter som innehåller soja?

   

Har ni råvaror/produkter som innehåller ris?

   

Har ni andra råvaror/produkter som kan innehålla GMO?

   

Innehåller någon av era råvaror/produkter GMO?

   

Om GMO-produkter förekommer, är de korrekt
märkta? 

   

Finns det produkter som är märkta med någon
typ av ”fri från GMO”?

   

Finns rutiner för hur företaget undviker GMO? 

   

Är företagets rutiner för att undvika GMO skriftliga? 

   

Är företagets rutiner för att undvika GMO ändamålsenliga? 

   

Finns rutin för spårbarhet? 

   

Är rutinerna för spårbarhet skriftliga?

   

Är rutinerna för spårbarhet ändamålsenliga?

   

Finns certifikat/leverantörsförbindelse från leverantörer? Om ja, vilket? 

   

Finns analyser från leverantören? 

   

Gör företaget egna analyser?