Skriv ut
Jämför versioner

Livsmedelssäkerhet och hygien

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här hittar du information om krav gällande livsmedelssäkerhet och hygien som ställs mot livsmedelsföretagaren samt de som ställs mot den offentliga livsmedelskontrollen.

Säker livsmedelshantering

Vid hantering, tillverkning och lagring av livsmedel kan faror uppstå som påverkar livsmedlen negativt. Det är livsmedelsföretagens ansvar att se till att endast säkra livsmedel släpps ut på marknaden. Detta gäller för livsmedelsföretag inom primärproduktionen såväl som för företag i leden efter primärproduktionen. Företagen ska ha tänkt igenom sin verksamhet för att förebygga händelser som kan påverka livsmedelssäkerheten.

Grundförutsättningar som exempelvis utbildning, rengöring och skadedjurskontroll utgör tillsammans med HACCP grunden för hur livsmedelsföretagaren har koll på att livsmedlen är säkra. Faroanalys och HACCP hjälper företagaren att metodiskt säkerställa att rutiner för alla grundförutsättningar finns på plats samt att införa särskild övervakning för de mest kritiska punkterna för livsmedelssäkerheten.

Kontrollmyndighetens ansvar

Kontrollmyndigheten har ansvar för att utföra kontroll av livsmedelsföretagare. Kontrollen kan ske med hjälp av flera olika kontrollmetoder. När det gäller kontroll med hjälp av provtagning gäller det att den sker på ett genomtänkt sätt. Här går vi igenom vad som är viktigt att tänka på när ett prov ska tas ut, vilka analyser man bör utföra och hur resultaten ska tolkas.

Sidans taggar
Lagstiftning