Till huvudinnehåll
Hittade 14 träffar som innehåller orden med taggen Material i kontakt med livsmedel
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1895/2005

Om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 1935/2004

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 2023/2006

God tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 282/2008

Om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och ändring av förordning (EG) nr 2023/2006

EG-förordning 450/2009

Aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EU-förordning 10/2011

Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EU-förordning 2018/213

Om användning av bisfenol A i lack och ytskikt avsedda att komma i
kontakt med livsmedel och om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller användningen av det ämnet i plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EU-förordning 284/2011

Fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina

Huvudkontor
Ett huvudkontor styrs av en rad regler inom livsmedelsområdet och ska kontrolleras. Här hittar du samlad information om vad som gäller vid kontroll av huvudkontor. Du finner både specifik information om kontrollen och genvägar till sidor i Kontrollwiki med vägledning vid kontroll av huvudkontor.
LIVSFS 2006:21

Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

LIVSFS 2011:7

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Material i kontakt med livsmedel - FCM
Här hittar du information om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, och om hur kontrollen går till av livsmedelsföretagares användning av sådana material. Du får även information kring den lagstiftning som reglerar området.
SFS 2006:813

Livsmedelsförordningen