Till huvudinnehåll

EU-förordning 2018/213

Om användning av bisfenol A i lack och ytskikt avsedda att komma i
kontakt med livsmedel och om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller användningen av det ämnet i plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

Förordningen innebär att gränsvärdet för specifik migration av bisfenol A från plast sänks från 0,6 mg/kg till 0,05 mg/kg. Samma gränsvärde ska även gälla ytskikt och lacker.  Bisfenol A tillåts inte migrera från lack och ytskikt som applicerats på material eller produkter som är särskilt avsedda att komma i kontakt med de livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn som avses i förordning (EU) nr 609/2013, nämligen modersmjölksersättning, tillskottsnäring, beredda spannmålsbaserade livsmedel, barnmat, livsmedel för speciella medicinska ändamål som har utvecklats för att tillgodose spädbarns och småbarns näringsbehov eller mjölkbaserade drycker och liknande produkter som är särskilt avsedda för småbarn . Förbudet mot bisfenol A vid tillverkning av nappflaskor utvidgas till att även omfatta dryckesmuggar och dryckesflaskor av polykarbonat avsedda för spädbarn och småbarn.