EU-förordning 2018/213

Om användning av bisfenol A i lack och ytskikt avsedda att komma i
kontakt med livsmedel och om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller användningen av det ämnet i plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Kort information om förordningen

Förordningen innebär att gränsvärdet för specifik migration av bisfenol A från plast sänks från 0,6 mg/kg till 0,05 mg/kg. Samma gränsvärde ska även gälla ytskikt och lacker. Ingen migration av bisfenol A tillåts från ytskikt och lacker på produkter avsedda för spädbarn och småbarn. Förbudet mot bisfenol A vid tillverkning av nappflaskor utvidgas till att även omfatta dryckesmuggar och dryckesflaskor av polykarbonat avsedda för spädbarn och småbarn.

Samlingssidor
Lagstiftning