Till huvudinnehåll
Hittade 20 träffar som innehåller orden med taggen Nationella regler SFS
Filtrera på typ
Regler om ABP - animaliska biprodukter

För bestämmelser om ABP - animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets webbplats

Regler om djurskydd

För bestämmelser om djurskydd hänvisas till Jordbruksverkets webbplats.

SFS 2006:1033

Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

 

SFS 2006:1165

Avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

SFS 2006:804

Livsmedelslagen

SFS 2006:805

Lagen om foder och animaliska biprodukter

SFS 2006:806

Lagen om provtagning på djur, m.m.

SFS 2006:812

Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

SFS 2006:813

Livsmedelsförordningen

SFS 2006:814

Förordningen om foder och animaliska biprodukter

SFS 2006:815

Förordningen om provtagning på djur, med mera

SFS 2009:1424

Lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS 2009:1425

Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS 2009:1426

Förordning med instruktion för Livsmedelsverket

SFS 2011:1060

Förordning om kontroll vid export av livsmedel

SFS 2011:1494

Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet

SFS 2013:1059

Förordning om kontroll av ekologisk produktion

SFS 2013:363

Lag om kontroll av ekologisk produktion

SFS 2014:786

Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen SFS 2006:804

SFS 2021:176

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter