Till huvudinnehåll

Regler om ABP - animaliska biprodukter

För bestämmelser om ABP - animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets webbplats

På nedanstående länk finns vissa centrala EU-bestämmelser samt nationella regler på området.


Mer information