Till huvudinnehåll

SFS 2009:1424

Lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.


Mer information