Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Anläggningstyper (Bilaga 1) 2021

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2021 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2022.

Anläggningstyper med fetstil i tabellerna nedan är nya för 2021.

Nivå 1 Livsmedelstillverkning

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Industriell tillverkning

Livsmedelsindustri utan animalisk produktion

Kvarnar och siloanläggningar

Öltillverkning

Vin av druvor

Vin av frukt

Sprit

Övriga drycker

Bagerier

Vegetabiliska oljor och matfetter

Sylt, saft och marmelad

Kex, kakor

Tillverkning av övriga mjölprodukter

Industriell tillverkning med vegetabiliska livsmedel som råvara

Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker

Snustillverkning

Tillverkning av färdiglagad mat

 

Produktion av animaliska livsmedel

Köttanläggningar

Kött från tama hov- och klövdjur

Kött från fjäderfä och hardjur

Kött av hägnat vilt

Kött av frilevande vilt

Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Köttprodukter

Utsmält djurfett och fettgrevar

Behandlade magar, blåsor och tarmar

Gelatin

Kollagen

Högförädlade produkter

Fiskanläggningar

Hantering av obearbetad fisk (slakt av fisk)

Helkonservering (steril)

Halvkonservering (kylkonserv, t.ex. marinering, sillinläggning)

Fermenterade produkter (t.ex. surströmming)

Rökta och gravade produkter

Torkade och lutade produkter

Stekt fisk (färdiglagad mat med fisk)

Fisklager

Övriga fiskanläggningar

Mjölkprodukt-anläggningar

Invägning och behandling av mjölkråvara

Konsumtionsmjölk och konsumtionsgrädde

Flytande, fermenterade mjölkprodukter

Smör och matfett

Mjölk- och vasslepulver samt koncentrat

Halvmjuk- och mjuk ost (inkl färskost)

Halvhård- och hård ost

Bitning, rivning, skivning, tärning av hårdost (och injicering av smakämnen i lagrad hårdost)

Bitning av dessertost (och tillsättning av smakämnen i dessertost)

Mognadslagring och kylförvaring

Mjölkproduktlager

Nivå 1 Livsmedelshantering

Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Handel Butik utan bearbetning eller beredning  
Butik med beredning och/eller bearbetning av råa animalier  
Butik med beredning och/eller bearbetning utan råa animalier  
Butik med försäljning av oförpackade livsmedel utan beredning eller bearbetning  
Storhushåll Produktionsanläggning med råa animaliska livsmedel  
Produktionsanläggning med endast vegetabilier  
Produktionsanläggning med utskick av livsmedel (anläggning som i huvudsak levererar livsmedel till andra företag; hantering av råa animalier är möjlig)  
Monteringsanläggning (hantering av råa produkter förekommer men de är i huvudsak prefabricerade)  
Serverings- och mottagningsanläggning  
Vård och omsorg (barn under 5 år, nedsatt immun­försvar, allergi, förskolor, sjukhus, vårdhem) Produktionsanläggning med råa animaliska livsmedel  
Monteringsanläggning (beredning från prefab.)  
Serverings- och mottagningsanläggning  
Distribution (hemtjänst)  
Huvudkontor Huvudkontor - handel  
Huvudkontor - storhushåll  
Huvudkontor - distribution  
Distribution och lagerhållning Kyl- och fryshus (godkända enligt 853-anläggningar, råvaruhandel)  
Fristående kyl- och fryshus (temp. krav enligt 853, lagring av animaliska livsmedel)  
Grossister  
Skeppshandelslager  
Tullager  
Transportörer  
Övriga  
Mobil verksamhet Produktionsanläggningar med beredning och/eller bearbetning  
Endast försäljning av förpackade livsmedel  
Försäljning av oförpackade livsmedel  
Livsmedelsautomater (vendingmaskiner)  
Tåg  
Luftfartyg  
 
 

Nivå 1 Dricksvatten

Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Allmänna dricksvattenanläggningar (omfattas av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster) Vattenverk som försörjs av ytvatten  
Vattenverk som försörjs av ytvattenpåverkat grundvatten  
Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten  
Distributionsanläggning (ej eget vattenverk)  
Övriga dricksvatten­anläggningar Vattenverk som försörjs av ytvatten  
Vattenverk som försörjs av ytvattenpåverkat grundvatten  
Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten  
Distributionsanläggning (ej eget vattenverk)  

Nivå 1 Övrigt

Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Mobil anläggning registrerad på annan myndighet    
Anläggning som inte behöver registreras på myndigheten
Oregistrerad livsmedelsverksamhet som omfattas av krav på registrering