Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Anläggningstyper (Bilaga 1) 2023

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2023 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2024.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Kvarnar och siloanläggningar
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Öltillverkning
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Vin av druvor
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Vin av frukt
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Sprit
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Övriga drycker
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Bagerier
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Vegetabiliska oljor och matfetter
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Sylt, saft och marmelad
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Kex, kakor
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Tillverkning av övriga mjölprodukter
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Industriell tillverkning med vegetabiliska livsmedel som råvara
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Beredning och hållbarhets-behandling av frukt, bär och grönsaker
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Snustillverkning
Livsmedels-tillverkning Industriell tillverkning Tillverkning av färdiglagad mat -
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Köttanläggningar Kött från tama hov- och klövdjur
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Köttanläggningar Kött från fjäderfä och hardjur
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Köttanläggningar Kött av hägnat vilt
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Köttanläggningar Kött av frilevande vilt
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Köttanläggningar Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Köttanläggningar Köttprodukter
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Köttanläggningar Utsmält djurfett och fettgrevar
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Köttanläggningar Behandlade magar, blåsor och tarmar
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Köttanläggningar Gelatin
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Köttanläggningar Kollagen
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Köttanläggningar Högförädlade produkter
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Fiskanläggningar Hantering av obearbetad fisk (slakt av fisk)
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Fiskanläggningar Helkonservering (steril)
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Fiskanläggningar Halvkonservering (kylkonserv, t.ex. marinering, sillinläggning)
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Fiskanläggningar Fermenterade produkter (t.ex. surströmming)
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Fiskanläggningar Rökta och gravade produkter
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Fiskanläggningar Torkade och lutade produkter
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Fiskanläggningar Stekt fisk (färdiglagad mat med fisk)
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Fiskanläggningar Fisklager
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Fiskanläggningar Övriga fiskanläggningar
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Mjölkprodukt-anläggningar Invägning och behandling av mjölkråvara
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Mjölkprodukt-anläggningar Konsumtionsmjölk och konsumtionsgrädde
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Mjölkprodukt-anläggningar Flytande, fermenterade mjölkprodukter
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Mjölkprodukt-anläggningar Smör och matfett
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Mjölkprodukt-anläggningar Mjölk- och vasslepulver samt koncentrat
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Mjölkprodukt-anläggningar Halvmjuk- och mjuk ost (inkl färskost)
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Mjölkprodukt-anläggningar Halvhård- och hård ost
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Mjölkprodukt-anläggningar Bitning, rivning, skivning, tärning av hårdost (och injicering av smakämnen i lagrad hårdost)
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Mjölkprodukt-anläggningar Bitning av dessertost (och tillsättning av smakämnen i dessertost)
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Mjölkprodukt-anläggningar Mognadslagring och kylförvaring
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Mjölkprodukt-anläggningar Mjölkproduktlager
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Ägganläggningar Äggprodukt­anläggning med torkning av äggprodukter
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Ägganläggningar Äggprodukt­anläggning med våta äggprodukter
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Ägganläggningar Äggpackeri
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Ägganläggningar Ägglager
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Musselanläggningar  -
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Grodlårs- och snäckanläggningar  -
Livsmedels-tillverkning Produktion av animaliska livsmedel Ompacknings-anläggningar -
Livsmedels-tillverkning Tillsatser och processhjälpmedel Tillverkning endast för livsmedelsindustrin -
Livsmedels-tillverkning Tillsatser och processhjälpmedel Tillverkning av andra produkter (ej livsmedel) -
Livsmedelshantering Handel Butik utan bearbetning eller beredning -
Livsmedelshantering Handel Butik med beredning och/eller bearbetning av råa animalier -
Livsmedelshantering Handel Butik med beredning och/eller bearbetning utan råa animalier -
Livsmedelshantering Handel Butik med försäljning av oförpackade livsmedel utan beredning eller bearbetning -
Livsmedelshantering Storhushåll Produktionsanläggning med råa animaliska livsmedel -
Livsmedelshantering Storhushåll Produktionsanläggning med endast vegetabilier -
Livsmedelshantering Storhushåll Produktionsanläggning med utskick av livsmedel (anläggning som i huvudsak levererar livsmedel till andra företag; hantering av råa animalier är möjlig) -
Livsmedelshantering Storhushåll Monteringsanläggning (hantering av råa produkter förekommer men de är i huvudsak prefabricerade) -
Livsmedelshantering Storhushåll Serverings- och mottagningsanläggning -
Livsmedelshantering Vård och omsorg (barn under 5 år, nedsatt immun­försvar, allergi, förskolor, sjukhus, vårdhem) Produktionsanläggning med råa animaliska livsmedel -
Livsmedelshantering Vård och omsorg (barn under 5 år, nedsatt immun­försvar, allergi, förskolor, sjukhus, vårdhem) Monteringsanläggning (beredning från prefab.) -
Livsmedelshantering Vård och omsorg (barn under 5 år, nedsatt immun­försvar, allergi, förskolor, sjukhus, vårdhem) Serverings- och mottagningsanläggning -
Livsmedelshantering Vård och omsorg (barn under 5 år, nedsatt immun­försvar, allergi, förskolor, sjukhus, vårdhem) Distribution (hemtjänst) -
Livsmedelshantering Huvudkontor Huvudkontor - handel -
Livsmedelshantering Huvudkontor Huvudkontor - storhushåll -
Livsmedelshantering Huvudkontor Huvudkontor - distribution -
Livsmedelshantering Distribution och lagerhållning Kyl- och fryshus (godkända enligt 853-anläggningar, råvaruhandel) -
Livsmedelshantering Distribution och lagerhållning Fristående kyl- och fryshus (temp. krav enligt 853, lagring av animaliska livsmedel) -
Livsmedelshantering Distribution och lagerhållning Grossister -
Livsmedelshantering Distribution och lagerhållning Skeppshandelslager -
Livsmedelshantering Distribution och lagerhållning Tullager -
Livsmedelshantering Distribution och lagerhållning Transportörer -
Livsmedelshantering Distribution och lagerhållning Övriga -
Livsmedelshantering Mobil verksamhet Produktions-anläggningar med beredning och/eller bearbetning -
Livsmedelshantering Mobil verksamhet Endast försäljning av förpackade livsmedel -
Livsmedelshantering Mobil verksamhet Försäljning av oförpackade livsmedel -
Livsmedelshantering Mobil verksamhet Livsmedelsautomater (vendingmaskiner) -
Livsmedelshantering Mobil verksamhet Tåg -
Livsmedelshantering Mobil verksamhet Luftfartyg -
Livsmedelshantering Mobil verksamhet - -
Livsmedelshantering Mobil verksamhet - -
Dricksvatten Allmänna dricksvatten-anläggningar (omfattas av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster) Vattenverk som försörjs av ytvatten -
Dricksvatten Allmänna dricksvatten-anläggningar (omfattas av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster) Vattenverk som försörjs av ytvattenpåverkat grundvatten -
Dricksvatten Allmänna dricksvatten-anläggningar (omfattas av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster) Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten -
Dricksvatten Allmänna dricksvatten-anläggningar (omfattas av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster) Distributionsanläggning (ej eget vattenverk) -
Dricksvatten Övriga dricksvatten­anläggningar Vattenverk som försörjs av ytvatten -
Dricksvatten Övriga dricksvatten­anläggningar Vattenverk som försörjs av ytvattenpåverkat grundvatten -
Dricksvatten Övriga dricksvatten­anläggningar Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten -
Dricksvatten Övriga dricksvatten­anläggningar Distributionsanläggning (ej eget vattenverk) -
Övrigt Mobil anläggning registrerad på annan myndighet - -
Övrigt Anläggning som inte behöver registreras på myndigheten - -
Övrigt Oregistrerad livsmedels-verksamhet som omfattas av krav på registrering - -