Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Anvisning myndighetsrapportering primärproduktionen 2021

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2021 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2022.

Anvisningar till rapportering av livsmedelskontrollen in primärproduktionen 2021