Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Anvisning Myndighetsrapportering i primärproduktionen 2022

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2022 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2023.

Anvisning till rapporteringen av livsmedelskontrollen i primärproduktionen 2022 (livsmedelsverket.se)