Till huvudinnehåll
Hittade 118 träffar som innehåller orden med taggen Import
Filtrera på typ
Kontroll av importerade kosttillskott
För gränskontroll av kosttillskott gäller speciella regler. Vilka de reglerna är och vad de innebär får du veta nedan.
Kontroll av importerat naturligt mineralvatten
Nedan hittar du de bestämmelser som gäller för kontroll av importerat naturligt mineralvatten.
Lagstiftning som styr import av livsmedel och köksredskap
Den lagstiftning som styr import av livsmedel är omfattande och har därför en egen sida här i Kontrollwiki.
LIVSFS 2003:9

Kosttillskott

LIVSFS 2006:21

Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

LIVSFS 2011:10

Import av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

LIVSFS 2016:1

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion

LIVSFS 2020:1

Föreskrifter om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land

M - Handel inom EU, import och export
Det här lagstiftningsområdet omfattar handel inom EU samt import från och export till tredje land.
Pre exportkontroller mandlar från USA
Pre-exportkontroll är kontroll i avsändarlandet. Här följer de regler som gäller pre-exportkontroll av mandlar från USA, samt vete och vetemjöl från Kanada. Du får också information om avgifter, provtagning, hantering av brister och annat.
Prioritering av produkter som kan kontrolleras efter gränskontrollen
Nedan hittar du en översikt av vad som kan kontrolleras när det gäller importerade livsmedel från land utanför EU. Information som du som inspektör efter gränskontrollen har nytta av.
Sammansatta livsmedel - krävs gränskontroll eller inte?
Det finns många faktorer som påverkar om livsmedel som innehåller både animaliska och vegetabiliska ingredienser måste gränskontrolleras eller inte. För att bedöma vilka krav som gäller för en viss produkt kan Livsmedelsverket göra en klassning av produkten med hjälp av en frågeblankett.
SFS 2006:804

Livsmedelslagen

SFS 2006:812

Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

SFS 2006:813

Livsmedelsförordningen

SFS 2006:815

Förordningen om provtagning på djur, med mera

SLVFS 2000:46

Behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning

Vilken kontroll kan utföras efter gränskontrollen?
Vad kontrollmyndigheterna ska och kan kontrollera i ledet efter gränskontrollen får du veta här. Läs mer om ansvar och rutiner vid olika situationer, till exempel vid illegal import.