Skriv ut
Jämför versioner

Etik i din yrkesroll

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Etik i yrkesrollen är en del av god kontrollsed. Det i sin tur är en hjälp för myndigheterna och alla oss som arbetar här att genomföra uppdraget offentlig livsmedelskontroll på bästa sätt. Här får du veta mer om hur du kan använda dig av etik i din arbetsvardag.

Etisk medvetenhet är särskilt viktig i yrken vars arbete kan ha djupgående inverkan på männi­skors liv och villkor, alltså i verksamheter som utövar makt i någon form.

Yrkesrollen inspektör ska präglas av ett professionellt arbetssätt. I texten ”Etik i din yrkesroll” får du fördjupad kunskap om de fyra delar som ingår här, det vill säga att förverkliga vårt uppdrag, värna din integritet, visa andra respekt och skapa tillförlitlighet. I slutet av texten finns också fem exempel på etiska frågeställningar.  

Förhoppningsvis ska allt detta göra frågan om etik i din yrkesroll mer konkret och inspirera till reflektion, diskus­sion och en medvetenhet om etik varje dag på jobbet.

Etik i din yrkesroll

Sidans taggar
Lagstiftning