Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Etik i din yrkesroll

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Etik i yrkesrollen är en del av god kontrollsed. Det i sin tur är en hjälp för myndigheterna och alla oss som arbetar här att genomföra uppdraget offentlig livsmedelskontroll på bästa sätt. Här får du veta mer om hur du kan använda dig av etik i din arbetsvardag.

Etisk medvetenhet är särskilt viktig i yrken vars arbete kan ha djupgående inverkan på männi­skors liv och villkor, alltså i verksamheter som utövar makt i någon form.

Yrkesrollen inspektör ska präglas av ett professionellt arbetssätt. I texten ”Etik i din yrkesroll” får du fördjupad kunskap om de fyra delar som ingår här, det vill säga att förverkliga vårt uppdrag, värna din integritet, visa andra respekt och skapa tillförlitlighet. I slutet av texten finns också fem exempel på etiska frågeställningar.  

Förhoppningsvis ska allt detta göra frågan om etik i din yrkesroll mer konkret och inspirera till reflektion, diskus­sion och en medvetenhet om etik varje dag på jobbet.

Etik i din yrkesroll