Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Gränskontroll av köksredskap från Kina och regionen Hongkong

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Inom kontrollområdet ”material i kontakt med livsmedel” ska endast köksredskap i plast av polyamid eller melamin gränskontrolleras.

Material i kontakt livsmedel i gränskontrollen

Köksredskap i plast av polyamid eller melamin, som har sitt ursprung i, eller som har sänts från Kina eller regionen Hongkong, ska gränskontrolleras innan det får importeras till EU. Se förordning (EU) nr 284/2011. Med sändningen ska följa en förklaring enligt bilaga i förordningen och en analysrapport, där det framgår att:

  • Köksartikeln i melamin inte utsöndrar formaldehyd över gränsvärdet (15 mg/kg livsmedel eller livsmedelssimulatorer ). Formaldehyd bedöms vara cancer- och allergiframkallande.

  • Köksartikeln i polyamid inte utsöndrar primära aromatiska aminer i halter över gränsvärdet (0,01 mg/kg livsmedel eller livsmedelssimulatorer ). Primära aromatiska aminer bedöms vara cancerframkallande.

Artiklar i polyamid eller melamin som utifrån Tullverkets lagstiftning klassas som bordsartiklar omfattas inte av förordningen.

Import - köksredskap från Kina och regionen Hong Kong