Skriv ut
Jämför versioner

Gränskontroll av köksredskap från Kina och regionen Hongkong

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Inom kontrollområdet ”material i kontakt med livsmedel” ska endast köksredskap i plast av polyamid eller melamin gränskontrolleras.

Material i kontakt livsmedel i gränskontrollen

Köksredskap i plast av polyamid eller melamin, som har sitt ursprung i, eller som har sänts från Kina eller regionen Hongkong, ska gränskontrolleras innan det får importeras till EU. Se förordning (EU) nr 284/2011. Med sändningen ska följa en förklaring enligt bilaga i förordningen och en analysrapport, där det framgår att:

  • Köksartikeln i melamin inte utsöndrar formaldehyd över gränsvärdet (15 mg/kg livsmedel). Formaldehyd bedöms vara cancer- och allergiframkallande.

  • Köksartikeln i polyamid inte utsöndrar primära aromatiska aminer i halter över gränsvärdet (0,01 mg/kg livsmedel). Primära aromatiska aminer bedöms vara cancerframkallande.

Artiklar i polyamid eller melamin som utifrån Tullverkets lagstiftning klassas som bordsartiklar omfattas inte av förordningen.

Import - köksredskap från Kina och regionen Hong Kong

Sidans taggar
Lagstiftning