Till huvudinnehåll
Hittade 6 träffar som innehåller orden under Kontaktmaterial
Filtrera på typ
Frågor och svar - FCM 2024-03-13
Ta del av frågor och svar om vad kontrollen av kontaktmaterial innebär och hur kontrollmyndigheterna kan förbereda sitt kontrollarbete.
Kontaktmaterial 2024-06-28
Till kontaktmaterial räknas alla material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Från juli 2021 kan myndigheter bedriva kontroll av verksamheter som hänger samman med något led av tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
Kontroll av kontaktmaterialverksamheter 2024-03-14
Sedan juli 2021 kan myndigheter bedriva kontroll av verksamheter som, tillverkar, förädlar och distribuerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Här får du mer information om kontrollen av dessa verksamheter.
Materialtyper och andra ämnen 2024-03-13
Här får du information om huvudsakliga funktioner, uppbyggnad, beståndsdelar och den lagstiftning som gäller för några materialtyper och ämnen som används i kontaktmaterial. Sidan innehåller även information om specifik lagstiftning för några kemiska ämnen och ämnen som används i kontaktmaterial.
Registrering av kontaktmaterialverksamheter 2024-06-13
Verksamheter som tillverkar, förädlar eller importerar kontaktmaterial ska vara registrerade hos sin kontrollmyndighet. Läs om vilka regler som gäller och vem som har ansvar för vad.
Återanvändbara muggar och matlådor vid servering 2023-05-24
Det finns krav på att företag som serverar livsmedel i engångsmuggar eller engångsmatlådor ska erbjuda kunderna möjlighet att få maten eller drycken serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda. Läs om vad man bör ta hänsyn till vid kontroll av livsmedelslagstiftningens krav vid denna hantering.