Till huvudinnehåll
Hittade 5 träffar som innehåller orden med taggen Snus och tuggtobak
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EU-förordning 2016/779 2020-06-16

Fastställande av enhetliga regler för förfarandena för att avgöra om en tobaksvara har en karakteristisk smak

LIVSFS 2012:6 2023-06-02

Snus och tuggtobak

LIVSFS 2024:2 2024-03-05

Livsmedelsverkets föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak

SFS 2021:176 2024-01-08

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter