Skriv ut
Jämför versioner

Gränskontroll av livsmedel från Japan

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Ett fåtal livsmedel från Japan ska gränskontrolleras när det gäller radioaktivitet efter olyckan i Fukushima år 2011.

Risk för radioaktivitet

När det gäller vissa produkter av både animaliska och vegetabiliska livsmedel från vissa regioner i Japan, kan produktionen ha påverkats av kärnkraftsverksolyckan i Fukushima. På de produkterna måste det därför tas prover som avser radioaktivitet innan de lämnar Japan. Det regleras i förordning (EU) nr 2016/6.

Livsmedel med ursprung eller avsända från Japan, med KN-nummer listade i bilaga II i förordning 2016/6 ska gränskontrolleras. Sändningen ska då åtföljas av en försäkran från behörig myndighet i Japan. För olika regioner i Japan listas livsmedel i bilaga II, som även ska åtföljas av en analysrapport avseende radioaktivitet, om livsmedelet ursprungligen kommer från aktuell region.

Även livsmedel som innehåller mer än 50 % av produkter listade i bilaga II omfattas av krav på gränskontroll.

Gränskontrollen gör en dokumentkontroll som omfattar en försäkran enligt bilaga III i förordningen. Vissa varor från vissa områden måste också vara analyserade när det gäller radioaktivt cesium. Analysprotokoll och resultat av analysen ska följa med sändningen.

Förutom dokumentkontrollen gör gränskontrollen identitets- och fysiska kontroller, inklusive laboratorieanalys när det gäller förekomsten av radioaktivt cesium, på ett slumpmässigt urval av sändningarna.

Mer information om gränskontroll av vegetabiliska och animaliska livsmedel från Japan

Sidans taggar
Lagstiftning