Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Gränskontroll av livsmedel från Japan

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ett fåtal livsmedel från Japan ska gränskontrolleras när det gäller radioaktivitet efter olyckan i Fukushima år 2011.

Risk för radioaktivitet

När det gäller vissa produkter av både animaliska och vegetabiliska livsmedel från vissa regioner i Japan, kan produktionen ha påverkats av kärnkraftsverksolyckan i Fukushima. På de produkterna måste det därför tas prover som avser radioaktivitet innan de lämnar Japan. Det regleras i förordning (EU) nr 2021/1533.

Livsmedel med ursprung eller avsända från Japan, med KN-nummer listade i bilaga II i förordning 2016/6 ska gränskontrolleras. Sändningen ska då åtföljas av ett officiellt intyg (hälsointyg) från behörig myndighet i Japan. För olika regioner i Japan listas livsmedel i bilaga II, som även ska åtföljas av en analysrapport avseende radioaktivitet, om livsmedlet ursprungligen kommer från aktuell region.

Även livsmedel som innehåller mer än 50 % av produkter listade i bilaga II omfattas av krav på gränskontroll.

Gränskontrollen gör en dokumentkontroll som omfattar ett officiellt intyg (hälsointyg) enligt bilaga III i förordningen. Vissa varor från vissa områden måste också vara analyserade när det gäller radioaktivt cesium. Analysprotokoll och resultat av analysen ska följa med sändningen.

Förutom dokumentkontrollen gör gränskontrollen identitets- och fysiska kontroller, inklusive laboratorieanalys när det gäller förekomsten av radioaktivt cesium, på ett slumpmässigt urval av sändningarna.

Mer information om gränskontroll av vegetabiliska och animaliska livsmedel från Japan