Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Rapporteringspunkter (Bilaga 2) 2017

Styrande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2017 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2018.

De rapporteringspunkter som är markerade med JA under kolumnen "För dricksvatten" är de punkter som är aktuella att använda vid drickvattenkontroll.

 

 

 

För dricksvatten

1. Infrastruktur, lokaler och utrustning, även fordon

 

1.1 Infrastruktur, lokaler och utrustning, även fordon

JA

2. Råvaror och förpackningsmaterial

 

2.1 Råvaror och förpackningsmaterial

JA

3. Säker hantering, lagring och transport

 

3.1 Säker hantering, lagring och transport – ändamålsenlig rutin mikrobiologisk korskontamination mellan råvara och färdigvara

JA

3.2 Säker hantering, lagring och transport – ändamålsenlig rutin korskontamination av allergener

-

3.3 Säker hantering, lagring och transport - övrigt

JA

4. Hantering och förvaring av avfall

 

4.1 Hantering och förvaring av avfall

JA

5. Skadedjursbekämpning

 

5.1 Skadedjursbekämpning

JA

6. Rengöring och desinfektion

 

6.1 Rengöring och desinfektion – ändamålsenlig rutin för redskap och ytor i kontakt med livsmedel

JA

6.2 Rengöring och desinfektion - övrigt

JA

7. Vattenkvalitet

 

7.1 Vattenkvalitet

JA

8. Temperatur

 

8.1 Temperatur – ändamålsenlig rutin för varmhållning

-

8.2 Temperatur – ändamålsenlig rutin för kylförvaring

-

8.3 Temperatur - övrigt

-

9. Personlig hygien

 

9.1 Personlig hygien – fullt utrustat och funktionellt handtvättställ finns i produktionslokaler

JA

9.2 Personlig hygien – ändamålsenlig rutin för personalens hälso

tillstånd

JA

9.3 Personlig hygien - övrigt

JA

10. Utbildning

 

10.1 Utbildning

JA

11. HACCP-baserade förfaranden

 

11.1 HACCP – faroanalys mikrobiologiska faror

JA

11.2 HACCP – faroanalys allergena faror

-

11.3 HACCP – faroanalys övriga faror

JA

11.4 HACCP – kritiska styrpunkter, värmebehandling

-

11.5 HACCP – kritiska styrpunkter, nedkylning

-

11.6 HACCP – kritiska styrpunkter, övriga

JA

11.7 HACCP – validering och verifiering

JA

11.8 HACCP - övrigt

JA

12. Information

 

12.1 Information – redlighet föreskrivna märkningsuppgifter

-

12.2 Information – redlighet vilseledning

-

12.3 Information – hälsorisk

JA

12.4 Information - dokumentation

JA

12.5 Information - övrigt

JA

13. Spårbarhet

 

13.1 Spårbarhet – ändamålsenlig rutin för återkallande

-

13.2 Spårbarhet – övrigt

-

14. Mikrobiologiska kriterier

 

14.1 Mikrobiologiska kriterier – enligt (EG) nr 2073/2005

-

15. Övrigt

 

15.1 Övrigt

JA

Lagstiftning