Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Beredning

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du en introduktion till vilka krav som ställs på beredning av dricksvatten enligt 3 § SLVFS 2001:30.

Beredning av dricksvatten

De principiella utgångspunkterna som styr hur beredningen utformas beskrivs i 3 § SLVFS 2001:30.

Vad är syftet med beredningen?

Det viktigaste syftet är att göra dricksvattnet hälsomässigt säkert vid alla tidpunkter under alla förutsägbara förhållanden. Syftet är också att göra vattnet estetiskt tilltalande och tekniskt lämpligt för distribution och användning. Beredningen gör det möjligt för dricksvattnet att uppfylla kvalitetskraven i 7 § SLVFS 2001:30.

Sträva efter en enkel beredningsprocess

Beredningsprocessen bör vara så enkel som möjlig utan att säkerheten eller vattenkvaliteten försämras. Det gäller framförallt säkerheten ur mikrobiologisk synpunkt. En omfattande och komplicerad process ökar risken för driftstörningar och förorening av dricksvattnet på grund av till exempel mikrobiologisk tillväxt i filter, överdosering eller utsläpp av resthalter från processkemikalier.

Teknisk information om beredning och distribution av dricksvatten finns t.ex. i Svenskt Vattens handböcker Dricksvattenteknik 1 – 4.

Svenskt Vatten