Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Anläggningstyper (Bilaga 1) 2019

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2019 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2020.

Nivå 1 Livsmedelstillverkning

Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Industriell tillverkning Livsmedelsindustri utan animalisk produktion Kvarnar och siloanläggningar
Öltillverkning
Vin av druvor
Vin av frukt
Sprit
Bagerier
Vegetabiliska oljor och matfetter
Sylt, saft och marmelad
Kex, kakor
Industriell tillverkning med vegetabiliska livsmedel som råvara
Snustillverkning
Tillverkning av färdiglagad mat  
Produktion av animaliska livsmedel Köttanläggningar  
Fiskanläggningar Hantering av obearbetad fisk (slakt av fisk)
Helkonservering (steril)
Halvkonservering (kylkonserv, t.ex. marinering, sillinläggning)
Fermenterade produkter (t.ex. surströmming)
Rökta och gravade produkter
Torkade och lutade produkter
Stekt fisk (färdiglagad mat med fisk)
Fisklager
Övriga fiskanläggningar
Mjölkproduktanläggningar Invägning och behandling av mjölkråvara
Konsumtionsmjölk och konsumtionsgrädde
Flytande, fermenterade mjölkprodukter
Smör och matfett
Mjölk- och vasslepulver samt koncentrat
Halvmjuk- och mjuk ost (inkl färskost)
Halvhård- och hård ost
Bitning, rivning, skivning, tärning av hårdost (och injicering av smakämnen i lagrad hårdost)
Bitning av dessertost (och tillsättning av smakämnen i dessertost)
Mognadslagring och kylförvaring
Mjölkproduktlager
Övriga mjölkproduktanläggningar
Ägganläggningar Äggprodukt­anläggning med torkning av äggprodukter
Äggprodukt­anläggning med våta äggprodukter
Äggpackeri
Ägglager
Musselanläggningar  
Grodlårs- och snäckanläggningar  
Ompackningsanläggningar  
Tillsatser och processhjälpmedel Tillverkning endast för livsmedelsindustrin  
Tillverkning av andra produkter (ej livsmedel)  

Nivå 1 Livsmedelshantering

Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Handel Butik utan bearbetning eller beredning  
Butik med beredning och/eller bearbetning av råa animalier  
Butik med beredning och/eller bearbetning utan råa animalier  
Butik med försäljning av oförpackade livsmedel utan beredning eller bearbetning  
Storhushåll Produktionsanläggning med råa animaliska livsmedel  
Produktionsanläggning med endast vegetabilier  
Produktionsanläggning med utskick av livsmedel (anläggning som i huvudsak levererar livsmedel till andra företag; hantering av råa animalier är möjlig)  
Monteringsanläggning (hantering av råa produkter förekommer men de är i huvudsak prefabricerade)  
Serverings- och mottagningsanläggning  
Vård och omsorg (barn under 5 år, nedsatt immun­försvar, allergi, förskolor, sjukhus, vårdhem) Produktionsanläggning med råa animaliska livsmedel  
Monteringsanläggning (beredning från prefab.)  
Serverings- och mottagningsanläggning  
Distribution (hemtjänst)  
Huvudkontor Huvudkontor - handel  
Huvudkontor - storhushåll  
Huvudkontor - distribution  
Distribution och lagerhållning Kyl- och fryshus (godkända enligt 853-anläggningar, råvaruhandel)  
Fristående kyl- och fryshus (temp. krav enligt 853, lagring av animaliska livsmedel)  
Grossister  
Skeppshandelslager  
Tullager  
Mobil verksamhet Produktionsanläggningar med beredning och/eller bearbetning  
Endast försäljning av förpackade livsmedel  
Försäljning av oförpackade livsmedel  
Livsmedelsautomater (vendingmaskiner)  
Tåg  
Luftfartyg  
 
 

Nivå 1 Dricksvatten

Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Allmänna dricksvattenanläggningar (omfattas av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster) Vattenverk som försörjs av ytvatten  
Vattenverk som försörjs av ytvattenpåverkat grundvatten  
Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten  
Distributionsanläggning (ej eget vattenverk)  
Övriga dricksvatten­anläggningar Vattenverk som försörjs av ytvatten  
Vattenverk som försörjs av ytvattenpåverkat grundvatten  
Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten  
Distributionsanläggning (ej eget vattenverk)  

Nivå 1 Övrigt

Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Mobil anläggning registrerad på annan myndighet    
Anläggning som inte behöver registreras på myndigheten
Oregistrerad livsmedelsverksamhet som omfattas av krav på registrering