Skriv ut
Jämför versioner

Livsmedelsverkets analys- och laboratorietjänster

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen och smittskyddsenheterna

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet eller med livsmedelsutbrott på en smittskyddsenhet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

I detta avsnitt finns information om Livsmedelsverkets stöd vid utbrott samt analys- och laboratorietjänster

 Livsmedelsverkets stöd vid livsmedelsutbrott

Vid utbrottsutredningar finns Livsmedelsverket tillgängligt för stöd till ansvariga kontrollmyndigheter. Det kan röra frågor om provtagning, vilka analyser som ska utföras, vilka analysmetoder som ska användas, hur resultaten ska bedömas, rengöring och sanering eller råd om hantering av verksamhet i samband med utbrott.

För att få stöd kontaktas utbrottjouren (0733-54 53 23) som är bemannad vardag mellan kl. 8 och 16. Vid behov av stöd övriga tider, kontakta Livsmedelsverkets tjänsteman i beredskap (TiB), tel. 0771-800900. Samtalet går till SOS Alarm, som i sin tur kontaktar TiB.

I samband med utbrottsutredningar är analyser av relevanta livsmedel en viktig del i smittspårningsarbetet. Vid mikrobiologiska utbrott är fynd av bakterier betydelsefullt för att kunna utföra vidare typningar och för att kunna jämföra med bakterier som hittats hos sjuka människor. Därför är det viktigt att se till att de analysmetoder som används om möjligt är odlingsbaserade samt att de fynd av bakterier som görs sparas.

Vid livsmedelsutbrott kan Livsmedelsverket bistå genom att utföra följande analyser.

Mikrobiologi

Livsmedel

 • Campylobacter – kvalitativ och kvantitativ analys
 • Ehec/stec och andra sjukdomsframkallande E. coli såsom eiec, epec1, etec1 och eaec1.
 • Hepatit A-virus2
 • Koagulaspositiva stafylokocker (kvantitativ analys) och dess enterotoxiner
 • Listeria monocytogenes – kvalitativ och kvantitativ analys
 • Norovirus2
 • Salmonella
 • Shigella
 • Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis1
 • Vissa bakterier av riskklass 31

Vatten (inklusive råvatten och bevattningsvatten)

 • Filtrering av stora volymer vatten (upp till 50 – 100 L)1 för analys av campylobacter, salmonella, norovirus, hepatit A och stec
 • Cryptosporidium1 och Giardia1
 • Vissa bakterier av riskklass 31

1 analysmetoden är inte ackrediterad

2 utförs normalt kvalitativt men för tvåskaliga blötdjur utförs den kvantitativt

Kemiska ämnen i livsmedel

 • Allergener (mjölk, ägg, gluten, jordnöt, soja, hasselnöt m.fl.)
 • Flera olika toxiska ämnen, till exempel pesticider, metaller och mykotoxiner (för enterotoxiner se ovan). 
Sidans taggar
Lagstiftning