Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Operativt mål 21 - Listeria i fisk- och charkuteriprodukter

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av vårt stödmaterial till operativt mål 21 i form av information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.

Om målet

Operativt mål 21 - Listeria i fiskeriprodukter och charkprodukter  -
NKP-webben

Rapportering av målet

Målet ska rapporteras enligt anvisningarna till myndighetsrapporteringen.

Anvisningar - Information om utförda kontroller

Det innebär att rapportering av målet ska ske mot rapporteringspunkt P37 och mot nedanstående lagstiftningspunkt:

K02 - Mikrobiologiska kriterier i livsmedel

Vad ska kontrolleras

Kontrollerna ska bestå av följande moment:

  • Bedömning av företagens rengöringsrutiner och rutiner för att minska risken för att eventuell listeria från utrustning och i lokaler kontaminerar oskyddad produkt.

  • Bedömning av företagens provtagningsplan för kallrökt och gravad fisk alternativt rökt eller kokt skinka eller kalkonkött.

  • Bedömning av företagens provtagningsplan för utrustning och i lokaler där kallrökt och gravad fisk alternativt rökt eller kokt skinka eller kalkonkött produceras.

  • Bedömning av företagets rutiner för hantering av positiva listeriaprover i produkter.

  • Bedömning av företagets rutiner för hantering av positiva listeriaprover på utrustning och i lokaler.

Stöd och anvisningar