Skriv ut
Jämför versioner

Operativt mål 21 - Listeria i fisk- och charkuteriprodukter

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här får du stödmaterial till operativt mål 21 i form av information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.

Om målet

Operativt mål 21 Listeria i fiskeriprodukter och charkprodukter -
NKP-webben

Vad ska kontrolleras

Kontrollerna ska bestå av följande moment:

  • Bedömning av företagens rengöringsrutiner och rutiner för att minska risken för att eventuell listeria från utrustning och i lokaler kontaminerar oskyddad produkt.

  • Bedömning av företagens provtagningsplan för kallrökt och gravad fisk alternativt rökt eller kokt skinka eller kalkonkött.

  • Bedömning av företagens provtagningsplan för utrustning och i lokaler där kallrökt och gravad fisk alternativt rökt eller kokt skinka eller kalkonkött produceras.

  • Bedömning av företagets rutiner för hantering av positiva listeriaprover i produkter.

  • Bedömning av företagets rutiner för hantering av positiva listeriaprover på utrustning och i lokaler.

Stöd och anvisningar

 

 

Lagstiftning